Drever/Støver

Bevægelsesjagt
Startside Tilbage

Bevægelsesjagt kræver store såter 50-200ha. Men de er mulige mange steder og mere sandsynlige end originale støvere jagt da priserne på jagt er meget høj. Så der er flere jæger om arealet. Skytterne bliver sat på post rundt i terrænet, hvor vildtet forventes at komme, hvor der er gode oversigtsforhold og skudmuligheder ofte med riffel.

Drever bliver sluppet forskellige steder i såten, tre til fem stykker, alt efter hvor stor såten er. De skulle gerne få hver deres drev.

Skytterne kan hele tiden følge med i drevet fra Drever. Nu kommer det tætter på, da drejede det mod venstre. Det giver en hvis hjerte banken (spænding hele tiden). Skytterne skal hele tiden tænke på, at vildtet er 50 til 150 meter foran Drever.

Vildtet kommer i langsomt tempo ad kendte veksler. Når det passerer lysninger, veje eller brandlinjer, stopper det ofte op, orienterer sig, lytter efter hunden og springer/går så rolig videre. Det giver bedre chancer for at afgive et forsvarligt skud. End hvis vildtet kommer med en langbenet hund efter sig, med 50 kilometer i timen. En jagtform der er skånsom for vildtet, og færre anskydninger.

rodyr

En lille beretning om et drev med en rå med to lam. En rå plus to lam kommer ud af skoven, de går over en mark, med et levende hegn i midten ellers skov på de tre sider af marken, jeg står for enden af marken. De stopper ti meter før de kommer til skoven igen. Råen kigger tilbage og lytter efter hunden, de to lam begynder at lege med hinanden, stange og render efter hinanden. Drever kommer ud af skoven, og da den når til det levende hegn hvor der er hundrede meter til råen, går råen og de to lam ind i skoven igen. Det synes jeg at det siger noget om hvor lidt belastende det er for vildtet, at blive drevet med en Drever.

Bevægelsesjagt i Tyskland

De sidste fire år har jeg været på jagt i Tyskland, i distrikt Bayern. Wolfgang, som jeg besøger, har sit område nær Kehlbach. Området er statsareal. Det er på 2500 ha. og ligger i 700 meters højde som gør at der nemt kan være sne i oktober! Det fik vi det første år jeg var der.

sne jagthytte

Vegetationen ligner meget den danske, men der er mere bjergrigt, nogle steder så stejlt at det ikke er til at forstå at dyr og hunde kan løbe der.

Jagten foregår med små drivende hunde (støver), flest af Westfälische Dachsbracke, Østrigsk støver, Dachsbracke som er en lidt større støver, Drever, Beagle, og andre støvere. Dreveren og den danske Strellufstøvere blev i sin tid næsten lavet ud fra Westfälische Dachsbracke. I dag er Dreveren og Strellufstøveren slået sammen til en race, men har ens avls mål med Westfälische Dachsbracke. Jeg kom i kontakt med Wolfgang ved at jeg solgte en Drever til ham og er blevet inviteret ned på jagt hos ham hvert år siden. Det første år havde jeg tre Drever med. Det andet og tredje år to.

Når man mødes til jagten om morgenen, skal man først hen og få sig krydset af at man er kommet og få udleveret reglerne for jagten på papir.  Der får man også at vide i hvilket tårn man skal sidde. Der tages en såt som giver 2,5-3 timers arbejde til hundene. Inden vi kommer på jagt er der en grundig parole, hvor jagten bliver gennemgået. Vi er vel i Tyskland J 

vildsvin 2008 grankvist for skudt vildt

Alle dem med drivende hunde, kommer til at sidde i et tårn. Der er nogle få stykker med terrierhunde, der kommer til at gå i det tætteste krat for at få startet vildsvinene der. Fordelingen af tårne sker sådan, at de med drivende hunde bliver fordelt over hele området, ikke i kanterne men helst inde i midten, så der er større chance for, at de ikke driver ud af terrænet. Vildtet bliver ikke stresset på nær samme vis, som ved jagt med de langbenede hunde. En Drever kan ikke nær bevæge sig i det tempo, som vildtet kan gøre. Vildtet finder hurtigt ud af, at det er en langsomtgående hund der er efter dem.  Hunden giver hals, så de ved hele tiden hvor den er, så hunden er ikke spor farlig. Vildtet vil gøre mange stop, hvor de lytter efter hunden. Helt tryg ved situationen, ingen stress og jag, "der er bare en langsomt halsende hund efter mig". Derfor kommer vildtet på de vante veksler, og rundt i deres territorium, det vil sige at det kommer tilbage omtrent hvor det er startet.

Rådyr opfører sig gerne på den her måde. Går gerne hvor der er lidt mere åbent, og stopper op og lytter efter hunden, især hvor der er gode oversigtsforhold for rådyret.  Dyret venter tit med at gå videre til de kan se hunden, det tager ca.  20 minutter for rådyr at komme rundt i deres territorium Hvis det er et lam, der er kommet fra råen som hunden driver med først på jagtsæsonen, kan det nøjes med at gå rundt i ca. 20ha. Men hvis det er en gammel buk støveren driver med, er området meget større ca. 500ha. Krondyr opfører sig på nogenlunde samme måde, men har lidt større territorium. Det gælder for både rådyr og krondyr, at så længe at de ikke har mærket mennesker, bliver de i deres territorium, men når de mærker at der er mennesker i skoven, kan de (som vi kalder det) slå ud, dvs. at de går væk fra deres vante nærområde (territorium) særligt krondyr kan gå langt.

Vildsvin og ræv opfører sig på samme måde, når de bliver drevet af en støver. De kommer listende i det tætte krat. Hvis de skal over hvor det er mere åbent, observerer de først, måske med hovedet ude for at se om der er fare på færde, men jægeren er vågen, for det kan høres at hunden kommer nærmere 50-100meter efter vildtet.

Denne fantastiske gode vedholdende egenskab hos Drever når den driver, er det største og vel også eneste minus i forhold til fremmede lodsejere og andre jægere. Støvere respekterer ikke skel, men går trofast på foden af vildtet. For dem der ikke kender til Drever, lyder det også voldsomt, når en Drever kommer på foden af et stykke vildt med fuld hals igennem deres skov. Men da den kun følger det stykke vildt den driver med og da vildtet i den pågældende skov, kan høre hunden komme, bliver vildtet ikke bange. Vildtet ved hele tiden hvor hunden er og den kommer langsomt, så dyret bliver trygt stående.

Der sker ingen skade ved, at en Drever driver igennem et stykke skov, vildtet vil stadigvæk være der.

vildsvin09 kronhjort 2010

Man ankommer til tårnet ca. et kvarter til en halv time før hundene må slippes. Man har hunden stående bundet til tårnet, men må gerne skyde inden hunden skal slippes (jeg må få lært mine hunde at holde mund J).

Hundene er sluppet og arbejder selvstændigt 2,5-3 timer, det virker fint.

Når jeg sidder i tårnet og har GPS på hunden, kan GPS’en ligge ved siden af mig. Så kan jeg hele tiden følge med i hvad hunden laver. F.eks. når der bliver skudt for hunden og den bliver ved vildtet lidt, inden den kommer tilbage til tårnet hvor jeg sidder. Derefter tager hunden ud og rejser nyt vildt igen. Når jagten varer 2,5-3 timer går det lidt i bølger hvor meget der sker. Der kan være meget gang i hundene og falde mange skud for senere at dø lidt ud, derefter kan der komme gang i den igen, når hunden har været tilbage og har fundet noget nyt at drive med. En Drever kan fint drive med vildsvin. Da Drever er en langsomtgående hund, stiller de ikke en gris i skoven, som så angriber. Terrierne og de store hunde kan stille et vildsvin. På min GPS kan jeg se at Drever ca. driver med en hastighed på 7,5 km i timen, de følger færten på jorden ikke i luften, som større hunde gør.

hjort, dåhjort og rådyr ulige tolvenderhjort

Tyskerene siger at drevere ikke skal bruges i majs hvor der er vildsvin, for der kan de komme for tæt på vildsvin, fordi vildsvinene ikke vil gå af stykket, når de har mærket mennesker uden for. Drever er for tung og for langsom hvis den bliver angrebet.

Det første år: Jeg havde lige sluppet ”Juni”. Hun var ca. 75 meter fra mig i noget tæt krat, hun gøede som om der var noget nyt, derefter kunne jeg høre at nogle vildsvin startede med at løbe og Juni begyndte at drive med dem. Hun drev med dem i ca. 20 min. indtil der blev skudt et vildsvin for hende. Hun var i gang i 3 timer. Så det var en tilfreds og træt hund der lagde sig i kurven hen på eftermiddagen. – og en stolt og glad jæger….

 solskind efter endt jagt jagthorn blæser

 Den måde bevægelsesjagt bliver arrangeret i Tyskland, hvor jægere med drivende hunde også kommer til at sidde i et tårn, gør så vidt jeg kan se, at der kommer flere unge, der gerne vil have en støver.

Tyskerne siger, at de kan se, at der bliver skudt mere vildt, hvis der er gode drivende hunde med!

Se at få fat i en Drever, eller inviter jægere med Drever med på jagten!

Mogens Lindbjerg

www.stoever.dk

Tlf. 28403109