Drever/Støver

Standard for Drever
Startside Tilbage

FCI`s standard for Drever

HELHEDSINDTRYK:

Drever skal være en relativt langstrakt og lavstillet hund, som mere præges af styrke og robusthed, end af ædel­hed og hurtighed. Den skal have en god rejsning og godt ud­viklet muskulatur og være let til bens. De to køn skal have tyde­ligt kønspræg.

KOMMENTAR:

Den relativt langstrakte og lavstillede kropsform er en forud­sætning for lav hastighed under drevet, og er derfor absolut fordring til en Drever.

Det væsentlige ved kønspræget hos en hanhund er et kraftigt og veludviklet hoved, kraftig forpart med god rejsning og muskuløs hals. I sammenligning med tæven, er den smallere over kryds og bækkenpartiet, den har kortere lændeparti og mere muskuløs.

Tæven kendetegnes af bredere kryds og bækkenparti, og et forholdsvis længere lændeparti. Den skal ikke være nævne­værdig højere over manken end over krydset. Hovedet linje er mindre markerede og muskulaturen er rundere.

MENTALITET:

Drever skal være vågen og have et roligt tempera­ment. Den må ikke være aggressiv, nervøs eller ræd.

KOMMENTAR:

En hund, hvis mentalitet ikke tillader bedømning og måling, eller ligefrem modsætter sig, skal tildeles et 0, uanset eksteriør fortjeneste.

HOVEDET:

Hovedet skal være forholdsvis stort. Det skal være langstrakt og afsmalne mod næsen, have et svagt markeret stop og ube­tydelig hvælvet skalleparti.

Snudepartiet skal være godt udviklet med kraftige kæber og må hverken, set oppefra eller fra siden, være for spidst.

Næseryggen skal være lige eller svagt konveks og der skal være veludviklede og brede næsebor. Læberne skal være let overhængende og godt tilsluttende, så de dækker tænderne. Mundvigen er tør, og biddet skal være kraftigt med over-kæbens fortænder gribende tæt over underkæbens -"saksebid".

KOMMENTAR:

Et kraftigt og veludviklet bid er ønskeligt. Tangbid - d.v.s. et bid i hvilket over- og underkæbens fortænder møder hinanden kant mod kant, er en ret lille afvigelse fra idealbiddet og bør ikke påvirke præmiesætningen.

Udpræget over- eller underbid udelukker præmie.

ØJNE:

Øjnene skal være klare og udtryksfulde. De må ikke være ud­stående eller stirrende. Farven skal være mørkebrun. Øjen­lågene skal være tynde og godt tilsluttende.

KOMMENTAR:

Lyse øjne indvirker en del på helhedsindtrykket.

ØRER:

Ørerne skal være forholdsvis lange og brede. Afrundede i spid­sen og hænge lige ned. De bør være relativt lavt ansat, og den forreste kant skal ligge tæt mod kinden.

HALSEN:

Halsen skal være forholdsvis lang og kraftig, og den skal gå smukt over jævnt over i kroppen. Halshuden må ikke være for løs og rigelig og ikke danne pose under hagen.

KROPPEN:

Ryggen skal være stærk og muskuløs og skråne svagt fra man­ken mod krydset, og den er let hvælvet over lænd - og hofte­parti - set fra siden.

Lænden skal være kraftig og forholdsvis kort. Krydset skal være langt og bredt og let skrånende.

Brystkurven skal være veludviklet, og i gennemsnit er den æggeformet, og dens laveste punkt skal ligge betydeligt laven end albuen. De bagerste ribben skal være godt udviklede. Brystets underlinje skal gå jævnt over i den svagt optrukne buglinje.

KOMMENTAR:

Den ideelle, korrekte ryg er ikke helt lige, bl.a, fordi lænde­partiet skal være let hvælvet. Såvel svajryg som eftergivende ryg og karperyg er fejlagtig.

Den lange brystkurve med veludviklede bageste ribben giver god plads for hjerte og lunger.

SKULDERBLADET:

Skulderbladet skal være langt og bredt med en veludviklet kan og muskulatur. Den skal ligge tæt ved brystkurven, og set fra siden skal dets længdeakse ligge i ca. 50 graders vinkel til

horisontalplanet.

OVERARMEN:

Overarmen skal være forholdsvis lang og bred og ligge tæt til brystkassen - men dog være fri og let bevægelig. Den skal danne en ca. 100 graders vinkel mod skulderbladets længde­aksel. Albuerne skal være lige bagud rettede.

UNDERARMEN:

Underarmen skal være lige med kraftig knoglebygning.

HÅNDLEDDET og MELLEMHÅNDEN:

Begge skal være kraftige. Set forfra skal underarmen, håndled­det og mellemhånden danne en lige linje, som skal være fjed­rende og let vinklet i forhold til underarmen, set fra siden.

BAGBENENE:

Bagbenene skal være lige og parallelle set bag fra. De skal være godt vinklede i knæ - og haseled.

LÅRET:

Lårene skal være muskuløse, og de skal være brede set fra si­den.

HASELED:

Haseleddene skal være kraftige og med god bredde mellem, set fra siden og bagfra.

MELLEMFODEN:

Mellemfoden skal være kort og stå næsten lodret. Ulveklør bør være fjernet.

POTERNE:

Poterne skal være faste og rettet lige fremad, og tæerne skal sidde tæt sammen. Trædepuderne skal være veludviklede og faste.

KOMMENTAR:

Godt udviklede muskler og sener kræves for at holde skulder­blad og overarm godt ind til brystkassen, ellers synker krop­pen ned mellem forbenene, og skulderbladsspidserne skyder op over manken.

Det ønskede tilbagelagte skulderblad sammen med en lang og velvinklet overarm er en forudsætning for korrekte og jord-vindende bevægelser.

Til et tilstrækkeligt fraskub af bagbenene kræves, foruden et langt og veludviklet kryds, kraftige og muskuløse lår, korrekte vinkler og kraftige og bredt stillede haseled. Overbyggethed beror enten på utilstrækkelig vinkling af de bagerste ekstremiteter, fejlagtig ophængning af brystkassen mellem skulderbladene - eller en kombination af begge disse forhold.

Forbenene skal være lige med poter, der er rettet lige fremad. Krogede forben og udadvendte poter er ikke ønskeligt. Flade og løse poter nedsætter slidstyrken.

HALEN:

Halen skal være lang, og grov ved roden. Den skal helst bæres hængende, men må bæres højere, do aldrig ind over ryggen.

PELSEN:

Pelsen skal være grov, lige og være tæt tilliggende. På hoved, ører og benenes nederste del skal den være kortere.

På hals, ryg og lårets bagside længere. På halens underside er der en let frynse, men der må aldrig dannes fane.

KOMMENTAR:

En pels, der er kort, blød, krøllet og ikke tæt tilliggende, er ikke ønskelig.

FARVE:

Med undtagelse af for meget hvidt er alle farver i kombina­tioner med hvide aftegn tilladt.

De hvide aftegninger skal være synlige, enten man ser hunden forfra, fra siden eller bagfra. De bør forkomme både som blis, halsring og på ben, poter og halespids.

KOMMENTAR:

Farverne bør være klare og så skrapt afgrænsede som muligt.

Symmetrisk anbragte aftegninger er meget ønskværdige.

BEVÆGELSER.

Drever skal have jævne og jordvindende bevægelser i forening med en fast ryglinje. Såvel forben som bagben skal under bevægelse være parallelle.

KOMMENTAR:

Med fast ryglinje forstås: at ryggen ikke svajer eller krummer opad i lænde- og krydspartiet.

HØJDE:

For hanhunde ikke over 38 cm. og ikke under 32 cm. ideal 35 cm.

For tæver ikke over 36 cm. og ikke under 30 cm. ideal 33 cm.

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.